Teknik Analizin Temelleri (Başlangıç)

Menkul kıymetleri analiz etmek ve yatırım kararları almak için kullanılan temel iki yöntem vardır: temel analiz ve teknik analiz. Temel analiz, bir şirketin mali tablolarını işletmenin gerçeğe uygun değerini belirlemek için analiz etmeyi içerir; teknik analiz ise, bir güvenlik fiyatının halihazırda bulunan tüm bilgileri yansıtıp fiyat hareketlerinin istatistiksel analizine odaklandığını varsayar. Teknik analiz yüzey üzerinde karmaşık görünebilir, ancak fiyat eğiliminin nereye gittiğini belirlemek için pazardaki arz ve talep analizine dayanır. Başka bir deyişle, teknik analiz,…

"Teknik Analizin Temelleri (Başlangıç)"

Teknik Analiz: Temel Vs. Teknik Analiz

Finansal piyasa analizinde, teknik analiz ve temel analiz iki temel düşünce okuludur. Daha önce de belirttiğimiz gibi, teknik analiz, bir güvenliğin fiyat hareketine bakar ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için bu verileri kullanır. Temel analiz, bir işletmeyi etkileyen ekonomik ve mali faktörlere bakar. Şimdi, bu iki yaklaşımın nasıl farklılaştığına, teknik analizle eleştirilere ve teknik ve temel analizin birlikte nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntıları derinlemesine inceleyelim. Farklılıklar Ticaret Araçları Teknik analistler genelde çizelgelerle analizlerine başlarken, temel…

"Teknik Analiz: Temel Vs. Teknik Analiz"

Teknik Analiz: Temel Varsayımlar

Teknik Analiz Nedir? Teknik analiz, fiyat ve hacim gibi piyasa faaliyetinin istatistiksel analizini içeren menkul kıymetlerin değerlendirilmesi için bir yöntemdir. Teknik analistler, bir güvenliğin içsel değerini ölçmeye çalışmaz, daha ziyade, yatırım kararlarında temel oluşturabilecek kalıpları tanımlamak için çizelgeleri ve diğer araçları kullanır. Teknik analizin birçok farklı biçimi vardır: Bazıları grafik desenlerine güveniyor, bazıları teknik göstergeleri ve salınımcıları kullanıyor ve çoğu tekniklerin bir kombinasyonunu kullanıyor. Her durumda, teknik analistlerin tarihsel fiyat ve hacim verilerini münhasır kullanımı,…

"Teknik Analiz: Temel Varsayımlar"