Teknik Analizin Temelleri (Başlangıç)

Menkul kıymetleri analiz etmek ve yatırım kararları almak için kullanılan temel iki yöntem vardır: temel analiz ve teknik analiz. Temel analiz, bir şirketin mali tablolarını işletmenin gerçeğe uygun değerini belirlemek için analiz etmeyi içerir; teknik analiz ise, bir güvenlik fiyatının halihazırda bulunan tüm bilgileri yansıtıp fiyat hareketlerinin istatistiksel analizine odaklandığını varsayar. Teknik analiz yüzey üzerinde karmaşık görünebilir, ancak fiyat eğiliminin nereye gittiğini belirlemek için pazardaki arz ve talep analizine dayanır. Başka bir deyişle, teknik analiz,…

"Teknik Analizin Temelleri (Başlangıç)"