Warren Buffett’in Yatırım Yapma Şekli İncelendi

Klasik bir değer tarzını taklit etmek istiyorsanız, Warren Buffett mükemmel bir rol modeli. Kariyerinin başlarında Buffett, “Ben% 85 Benjamin Graham’ım” dedi. Graham, değerli yatırımın vaftiz babasıdır ve iç değer fikrini sunmuştur – gelecekteki kazanç gücüne dayalı bir hisse senedinin temelini oluşturan gerçeğe uygun değeri. Ancak Buffett’in değer yatırımına ilişkin yorumunda sizi şaşırtabilecek unsurlar konusunda dikkat çekici birkaç nokta var.

Birincisi, birçok başarılı formül gibi Buffett’s de basit görünüyor. Ama basit olanın anlamı kolay değil. Ona kararlarında yardımcı olmak için Buffett, işletme, yönetim, finansal önlemler ve değer alanlarında kategorize edilen 12 yatırım ilkesini veya kilit hususları kullanır (aşağıdaki ayrıntılı açıklamaları görün). Buffett’ın ilkeleri klişe gibi gelebilir ve anlaşılması kolay olabilir, ancak yürütmek çok zor olabilir. Örneğin, bir öğretmen, yönetimin pay sahipleri ile samimi olup olmadığını sorar. Bu, sorması kolay ve anlaşılması kolay, ancak cevap vermek kolay değildir. Tersine, bunun tersine ilginç örnekler var: karmaşık görünen ancak ekonomik katma değer (EVA) gibi yürütülmesi kolay kavramlar. EVA’nın tam hesaplanması anlaşılması kolay değildir ve EVA’nın açıklaması karmaşık olma eğilimindedir. Ancak, EVA’nın bir ayarlama çamaşır listesi olduğunu (ve bir zamanlar formülle donatılmıştı) anladığınızda, EVA’yı herhangi bir şirket için hesaplamak oldukça kolaydır.

Warren Buffett Nasıl Zengin Oldu?

İkincisi, Buffett’in “yolu”, uyarlamaya açık, çekirdek, geleneksel bir yatırım tarzı olarak görülebilir. Uygulayıcı bir Buffett öğrencisi olan Hagstrom ya da “Buffettologist” bile, kendi yaklaşımını teknoloji stoklarını dahil etme yolunda değiştirdi; bir kategori Buffett belirgin biçimde önlemeye devam ediyor. Buffettology’nin en ilgi çekici yönlerinden biri, olağanüstü başarısının yanında esnekliğidir. Eğer bir din olsaydı, dogmatik olmaz, bunun yerine kendine yansıtıcı olur ve zamanlara uyarlanır. Bu iyi birşey. Gün tüccarları katı bir disiplin ve bir formül (örneğin, duyguları kontrol etmenin bir aracı olarak) gerektirebilir, ancak başarılı yatırımcıların zihinsel modellerini mevcut ortamlara uyarlamaya istekli olması gerektiği savunulabilir.

İş

Buffett, kendisini “anlayış ve analiz edebileceği işler” yeteneği alanına sıkıca kısıtlar. Hagstrom’un yazdığı gibi, yatırım başarısı, ne kadar bildiğinizin bir meselesi değil, bilemediğiniz şeyi gerçekçi olarak tanımladığınızın meselesidir. Buffett, işletme işletmesinin bu derin anlayışının gelecekteki işletme performansının uygulanabilir bir tahmini için ön şart olduğunu düşünüyor. Sonuçta, işi anlamıyorsanız, performansı nasıl planlayabilirsiniz? Buffett’in işletme ilkeleri sağlam bir projeksiyon üretme amacını destekliyor. İlk olarak, piyasayı, ekonomiyi veya yatırımcı düşüncelerini değil, işletmeyi analiz edin. Sonra, tutarlı bir çalışma geçmişi arayın. Son olarak, işletmenin olumlu uzun vadeli umutları olup olmadığını belirlemek için bu verileri kullanın.

Yönetim

Buffett’in üç yönetim ilkesi yönetim kalitesini değerlendirmeye yardımcı olur. Bu belki de bir yatırımcı için en zor analitik görevdir. Buffett soruyor: “Yönetim rasyonel mi?” Özellikle, kazançları yeniden yatırmak (elde tutmak) veya hissedarlarına kâr payı olarak getirmek söz konusu olduğunda yönetim bilge midir? Çoğu araştırmalar, tarihsel olarak, bir grup olarak ve ortalama olarak, yönetimin açgözlülük eğiliminde olduğu ve doğal olarak imparatorluk inşa etmeye ve nakit kullanmanın ötesinde ölçek aramaya meyilli olduğu için çok fazla (kazanç) tutma eğilimi taşıdıklarını ileri sürdüğü için çok ciddi bir sorudur. Hissedarın değerini en üst düzeye çıkaracak şekilde akıtmaktır. Bir başka ilke, yönetimin hissedarlarla olan dürüstlüğünü inceler. Yani, hataları kabul ediyor mu? Son olarak, yönetim kurumsal zorunluluğa direne mi dayanıyor? Bu ilke, “aktivite isteğine” ve rakip stratejileri ve taktiklerin uyuşturucu benzeri tekrarına direne direnen yönetim ekipleri arar. Birçok parametre arasında ince bir çizgi çekmenizi gerektirdiği için (özellikle, rakip stratejisinin körü körüne çoğaltılmasıyla piyasaya ilk giren bir şirketin üstesinden gelinmesi arasında) tadını çıkarmaya değer.

Finansal Önlemler

Buffett hisse başına kazanç yerine özkaynak kârlılığı (ROE) üzerine odaklanmaktadır. Çoğu finansal öğrenci, ROE’nin kaldıraç (borç-özsermaye oranı) tarafından bozulabileceğini ve dolayısıyla teorik olarak getiri sermayesi metriğine bir derece daha düşük olduğunu anlıyor. Burada, getiri sermayesi, payların tüm sermaye sağlayıcıları için üretilen kazançlara eşit olduğu ve payda işine katkıda bulunulan borç ve öz sermaye içerdiği durumlarda, varlık getirisi (ROA) veya istihdamdaki getiri (ROCE) gibidir. Buffett elbette bunu anlıyor ancak bunun yerine, kaldıraçı ayrı ayrı inceliyor ve düşük kaldıraçlı şirketleri tercih ediyor. Ayrıca yüksek kar marjı arıyor.

Son iki finansal ilkesi EVA ile teorik bir temel oluşturmaktadır. Birincisi, Buffett, “hissedarların kazançları” olarak adlandırdığı şeylere bakar; bu aslında pay sahipleri için mevcut olan nakit akışı veya teknik olarak, öz sermayeye ücretsiz nakit akışıdır (FCFE). Buffett, net gelir artı eksi sermaye harcamaları (CAPX) eksi işletme sermayesi (W / C) gereksinimlerinin eksi eksi amortisman ve amortisman olarak tanımlar. Özet olarak, net gelir + D & A – CAPX – (W / C cinsinden değişim). Purists, spesifik ayarlamaları iddia edecektir, ancak bu denklem, hissedarlar için bir hisse bedeli düşülmeden önce EVA’ya yeterince yakın. Sonuçta, sahiplerin kazançlarıyla Buffett, bir şirketin artık sahipleri olan pay sahipleri için nakit yaratma yeteneğine bakıyor.

Buffett’ın “bir dolar önceliği” var; şu soruya dayanıyor: Doların birikmiş kazançların her bir dolarına tahsis edilen piyasa değeri nedir? Bu önlem, piyasa değerinin yatırım yapılan sermayeye oranı olan piyasa katma değeri (MKA) ile güçlü bir benzerlik taşımaktadır.

Değer

Burada, Buffett bir şirketin öz değerini tahmin etmeye çalışıyor. Bir meslektaşım, bu saygın süreci “bağ matematik” olarak özetledi. Buffett gelecekteki sahibinin kazançlarını projeledi, daha sonra onları bugüne indirdi. Unutmayın, Buffett’in diğer ilkelerini uyguladıysanız, tutarlı geçmiş kazançlarının tahmin edilmesi daha kolaydır, dolayısıyla gelecek kazançların projeksiyonu tanım olarak daha kolay olur.

Buffett ayrıca “hendek” terimini icat etti ve Morningstar’ın “geniş ekonomik hendekler” olan şirketleri tercih etme alışkanlığına dönüştü. Hendek “bir şirkete başkaları üzerinde açık bir avantaj sağlayan ve onu rekabetten gelen saldırılara karşı koruyan bir şey”. Belki de sadece Buffett’in kendisi için mevcut olan teorik sapkınlığının bir kısmında, diğer ilkelerini titizlikle uygulayarak “güvenlik sınırı” nın, sanal eliminasyon olmasa bile, en azından minimize edilmesini varsayarak, risksiz oranda öngörülen kazançları düşürür. .

Alt çizgi

Özünde, Buffett’in ilkeleri, ileriye yönelik adaptasyona ve yeniden yorumlamaya açık olabilecek değerli yatırımlarda bir temel oluşturmaktadır. Bu ilkelerin, tutarlı işletme hikayelerinin bulunmasının daha zor olduğu, maddi olmayan varlıkların franchise değerinde daha büyük bir rol oynadığı ve endüstrilerin sınırlarının bulanıklaştırılmasının derin işletme analizini zorlaştırdığı bir gelecek için ışığın değiştirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyan bir sorundur .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir